Adres

Narcose

Soms is een tandartsbehandeling in de stoel geen optie meer.

Tandheelkundige behandelingen kunnen ingrijpend zijn voor kinderen en mensen met een beperking. Daarbij ontstaat soms de noodzaak om onder narcose het gebit te saneren. Jasper Groenink is werkzaam als de narcose tandarts op de afdeling Kaakchirurgie van het Groene Hart Ziekenhuis. De ouders begeleiden hun kind totdat het onder narcose is en zijn weer aanwezig bij het wakker worden. De anesthesist van het Groene Hart Ziekenhuis geeft tijdens de pre-operatieve screening in het ziekenhuis uitgebreid uitleg over de procedure.

Iedere zorgverlener mag uw kind doorverwijzen naar onze praktijk. Voor het maken van een goed behandelplan hebben wij zoveel mogelijk informatie nodig over uw kind. Dit kan medische informatie zijn, maar ook informatie over familie- en gedragskenmerken. Daarnaast is de informatie van uw huistandarts belangrijk. Dit staat meestal in de verwijsbrief. Wij houden de behandeling zo doelmatig mogelijk. Dat betekent dat wij alleen ingrijpen als dat écht nodig is.

We beginnen altijd met een kennismakinggesprek. Er worden mogelijk röntgenfoto’s gemaakt van het gebit en er wordt een onderzoek door de tandarts verricht. Wanneer wij behandelen onder narcose zinvol en nodig achten, wordt een aanvraag bij de zorgverzekeraar ingediend. Gedurende de aanvraagprocedure, richten wij ons ook op voorlichting over het gezond houden van de mond; Bijvoorbeeld poetsinstructies en informatie over voeding. We doen dit om het proces van tandbederf te voorkomen of te stoppen. Na de narcose behandeling willen wij u en uw kind graag nog begeleiden voordat u wordt terugverwezen naar hun eigen tandarts. Zo streven wij naar een eenmalige behandeling onder narcose van uw kind.

Voor de verwijzer
U kunt uw patiënten naar ons verwijzen. Voor het maken van een goed behandelplan hebben wij zo veel mogelijk informatie nodig over uw patiënt en uw wensen als verwijzer. Wij houden de behandeling doelgericht. Wij grijpen alleen in als dat écht nodig is. Tanden en kiezen worden gevuld of overkapt met een RVS kroontje om de cariës te stoppen. De slechtste tanden en kiezen worden verwijderd. Wij begeleiden uw patiënt en hun ouders nog een periode met om terugval te voorkomen. Daarna verwijzen we hen weer naar u terug.