Adres

Nota/Tarieven

De verrichtingslijst en bijhorende tarieven voor 2021 kunt u hier downloaden. De tarieven van Excent Tandtechniek hier downloaden.

U ontvangt de facturen van uw behandeling via Infomedics. Zij nemen dit werk uit onze handen zodat wij meer tijd en aandacht hebben voor u. Na de behandeling ontvangt u van Infomedics de nota voor de verleende dienst of het product. Zij sturen de facturen direct naar de meeste zorgverzekeraars. U ontvangt een factuur van Infomedics met slechts het restbedrag wat niet vergoed wordt door uw verzekering.
Let wel op dat u zelf verantwoordelijk bent om deze factuur binnen 30 dagen te voldoen. Bij overschrijding van opvolgende betalingsherinneringen zullen rente- en incassokosten in rekening worden gebracht. Indien u niet in staat bent de rekening te betalen binnen het gestelde betalingstermijn, neem dan contact op met Infomedics voor een eventuele betalingsregeling. Bent u dubieus gemeld door Infomedics, dan kunnen wij u slechts behandelen bij contante betaling.

Voor vragen over uw nota kunt u contact opnemen met Infomedics via:
tel. 036-20 31 900 of kijk op: www.infomedics.nl/

Afspraken dienen bij verhindering minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Als dit niet tijdig gebeurd, kan de behandelaar ervoor kiezen om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Hierbij hanteren wij een tarief van € 1,00 per minuut. Als extra service kunnen wij u een afspraakherinnering per e-mail sturen. Het niet ontvangen van een herinnering betekent niet dat de afspraak niet doorgaat.