Adres

Nota/Tarieven

De verrichtingslijst en bijhorende tarieven voor 2018 kunt u hier downloaden. De tarieven van Excent Tandtechniek hier downloaden.

U ontvangt de facturen van uw behandeling via Infomedics. Zij nemen dit werk uit onze handen zodat wij meer tijd en aandacht hebben voor u. Na de behandeling ontvangt u van Infomedics de nota voor de verleende dienst of het product. Zij sturen de facturen direct naar de meeste zorgverzekeraars. U ontvangt een factuur van Infomedics met slechts het restbedrag wat niet vergoed wordt door uw verzekering.
Let wel op dat u zelf verantwoordelijk bent om deze factuur binnen 30 dagen te voldoen. Bij overschrijding van opvolgende betalingsherinneringen zullen rente- en incassokosten in rekening worden gebracht. Indien u niet in staat bent de rekening te betalen binnen het gestelde betalingstermijn, neem dan contact op met Infomedics voor een eventuele betalingsregeling. Bent u dubieus gemeld door Infomedics, dan kunnen wij u slechts behandelen bij contante betaling.

Voor vragen over uw nota kunt u contact opnemen met Infomedics via:
tel. 036-20 31 900 of kijk op: www.infomedics.nl/