Adres

Orthodontie

Veel mensen willen een beugel om rechte tanden te krijgen. Immers rechte tanden geven een mooie glimlach met uitstraling en zelfvertrouwen. Rechte tanden geven echter ook een goede uitgangspositie voor een goede mondhygiëne.

Orthodontische afwijkingen zijn grofweg in te delen in twee categorieën:

  1. afwijkingen die het gevolg zijn van een verkeerde groei van de kaken en
  2. afwijkingen die te maken hebben met een onregelmatige stand van het gebit.

Veel patiënten hebben een combinatie van beide.

Kinderen worden tijdens de groei gevolgd of orthodontie nodig is, eventueel bij ons in de praktijk of tijdig verwezen naar de lokale orthodontisten. Ook volwassenen kunnen wij goed informeren en diverse manieren aanbieden om rechte tanden te krijgen. Met jaren ervaring in de orthodontie, en diploma’s Mc Gann (POS) en Smile aligner helpen wij u graag in de noodzaak en/of mogelijkheid van orthodontie.

 

Doorzichtige beugels (invisalign, smile aligner)

Het voordeel is dat de beugel uitneembaar is en bijna niet te zien is. Via een model- en computeranalyse is op voorhand het eindresultaat goed te voorspellen. Gezien stapje voor stapje gecontroleerde en kleine tandcorrecties worden uitgevoerd, is de behandeling minder gevoelig. Deze behandelingtechniek heeft echter ook zijn nadelen. Gezien iedere tandverandering m.b.v. computersturing uitgewerkt is en per stapje 1 correctiebitje gemaakt wordt, zijn er hoge kosten aan tandtechnisch werk. Immers vele stapjes en bitjes zijn nodig om tot een tevreden resultaat te komen. Niet alle correctie’s zijn haalbaar, aanpassingen zijn minder efficient, en behandeltijd is langer dan met reguliere brackets. De bracket beugel is vooralsnog de meest geindiceerde beugel in onze praktijk.